01

Posti Barca in Vendita

MARINA DI PUNTA ALA

n° 1 posto di I° categoria (6,00 X 2,50 mt.)

n° 3 posti di II° categoria (8,00 X 3,00 mt.)

n° 4 posti di III° categoria (10,00 X 3,50 mt.)

n° 2 posti di IV° categoria (12,00 X 4,00 mt.)

02

Posti Barca in Vendita

MARINA DI PUNTA ALA

n° 1 posto di V° categoria (15,00 X 4,50 mt.)

n° 1 posto di VI° categoria (18,00 X 5,00 mt.)

n° 1 posto di VII° categoria (20,00 X 5,50 mt.)

n° 1 posto di VIII° categoria (22,00 X 5,50 mt.)